top of page

Walk Among Heroes Group

Public·228 members

Mladá Boleslav Viktoria Plzeň koukněte se 06.12.2023


před 3 dny — před 15 hodinami — ... Baník Ostrava-FC Viktoria Plzeň (Streaming)Přímý přenos utkání 17. [[[ŽIVÝ SPORT]]] Mladá Boleslav MFK Karviná přenos ...


(PROUD=) Boleslav Karviná koukněte se živě 2 prosince před 4 dny — (PROUD=) Boleslav Karviná koukněte se živě 2 prosince 2023 29. 10. 2023 — Mladá Boleslav MFK Karviná koukněte se živě 02.12.2023 29. 10. Informace k utkání FC Viktoria Plzeň vs. FK Mladá Boleslav Boleslav. FC Viktoria Plzeň. V sobotu čeká na plzeňské fotbalisty předposlední domácí utkání letošního ročníku Gambrinus ligy. FC Viktoria Plzeň ... D�ky stavebn�m prac�m a�realizaci mobiln�ch tribun byla upravena pravidla pro p��chod fanou�k� na jednotliv� tribuny stadionu. Vchod �. 1�slou�� pro dr�itele vstupenek na hlavn� krytou tribunu a�tak� na mobiln� tribunu �. 1. �Vchod �. 3�je ur�en pouze pro majitele vstupenek na mobiln� tribunu �. 2. �Pokud vlastn�te vstupenky na nekrytou tribunu, pou�ijte pros�m vchod �. 5. �Pro vlajkono�e host� bude k�dispozici vchod �. 4. Viktori�ny �ekaj� posledn� �ty�i utk�n� v�t�to sez�n�, fini� ligov� sout�e je tady a�podpora fanou�k� je d�le�it�. �V���me, �e na�i p��znivci si uv�domuj�, o�co se v�posledn�ch z�pasech hraje. Ud�l�me maximum, abychom utk�n� zvl�dli. Samoz�ejm� v���me, �e n�s bude povzbuzovat zapln�n� stadion, � zn� kabinou Viktorie. FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň - Fotbal FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň. Fotbal - FK Teplice - FC Slovan Liberec. Stopáž165 minut. Další díl. FK Teplice - FC Slovan Liberec. Obsah dílu. Záznam ... [[streamování===]@@] Baník Ostrava Viktoria Plzeň před 3 dny — před 15 hodinami — Baník Ostrava-FC Viktoria Plzeň (Streaming)Přímý přenos utkání 17. [[[ŽIVÝ SPORT]]] Mladá Boleslav MFK Karviná přenos ... � �Rozhodli jsme se sn�it vstupn� na obou mobiln�ch tribun�ch ze�120, - K� na 90, - K�. Chceme, aby se opravdu v�echny seda�ky zaplnily. V���me, �e o�vstupenky bude v�t�� z�jem, � ��k� Mgr. Jarom�r Hamouz � marketingov� mana�er Viktorie. �Fanou�k�m, kte�� si ji� vstupenky na mobiln� tribuny zakoupili za p�vodn� cenu, nab�z�me voucher na klob�su zdarma. Po p�edlo�en� vstupenky za 120, - K� na mobiln� tribunu na recepci stadionu obdr��te voucher, kter� m��ete uplatnit ve�st�nku u�jedn� z�mobiln�ch tribun. T�sn� p�ed z�pasem bude vouchery vyd�vat hosteska, kter� stoj� p�ed recepc�, � doplnil Hamouz. Informace k utk�n� FC Viktoria Plze� vs. FK Mlad� BoleslavV sobotu �ek� na plze�sk� fotbalisty p�edposledn� dom�c� utk�n� leto�n�ho ro�n�ku Gambrinus ligy. FC Viktoria Plze� p�ipravila p�ed t�mto z�pasem pro sv� v�rn� fanou�ky zaj�mavou nab�dku v podob� zv�hodn�n�ho vstupn�ho na mobiln� tribuny. V�sobotu �ek� na plze�sk� fotbalisty p�edposledn� dom�c� utk�n� leto�n�ho ro�n�ku Gambrinus ligy. FC Viktoria Plze� p�ipravila p�ed t�mto z�pasem pro sv� v�rn� fanou�ky zaj�mavou nab�dku v�podob� zv�hodn�n�ho vstupn�ho na mobiln� tribuny. (žít###) Baník Ostrava Viktoria Plzeň koukněte se živě 3 pro Slovan Liberec Mladá Boleslav koukněte se živě 25. 2023 před 14 hodinami — (FOTBAL) Boleslav Bohemians koukněte se živě 1 října 2023 1. 10. 2023 — České ...


About

Welcome to Walk Among Heroes! This is a forum designed to s...

Members

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • Threads
bottom of page